Videogallery

Embedded thumbnail for "Puskai pogibnu ya, no pryezhde" ("Evgeniy Onegin")
"Puskai pogibnu ya, no pryezhde" ("Evgeniy Onegin")
Embedded thumbnail for Tchaikovsky Romance "Kaby Znala Ya" Scherbatchenko RNO Pletnev
Tchaikovsky Romance "Kaby Znala Ya" Scherbatchenko RNO Pletnev
Embedded thumbnail for Ekaterina Shcherbachenko "Signore Ascolta" (Final, BBC Cardiff, June 14, 2009)
Ekaterina Shcherbachenko "Signore Ascolta" (Final, BBC Cardiff, June 14, 2009)